• IKSISIKS
U bevindt zich hier: HomeIKSISIKS

IKSISIKS

IKSISIKS600

De hieronder genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door SNN en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

   Logo - SNN FC - 600x600 0Logo - EFRO FC - 600x600 0

Zorg op afstand is een internationale trend. Het in de thuissituatie kunnen garanderen van de patiëntveiligheid en hun privacy, zijn twee zeer belangrijke aspecten die spelen bij zorg op afstand. Een betrouwbare dataoverdracht is hierin essentieel.

Binnen dit project is samen met het bedrijf Life2Ledger een software proof of principle ontwikkeld, waarmee de meetdata uit een Lode fietsergometer met behulp van blockchain technologie, kan worden “gelabeld”. De blockchain technologie zorgt ervoor dat elke “transactie” van de meetdata met een sleutel wordt vastgelegd in een blockchain. Hierdoor is het voor de ontvanger van de meetdata mogelijk om te zien dat er tussen het moment van genereren en het moment van ontvangen, niets met de data is gebeurd en dus betrouwbaar is. Als er onderweg toch iets met de data gebeurt, kan de ontvanger zien dat de ontvangen data niet meer overeenkomt met de data die is verstuurd en in dat geval dus niet gebruikt kan worden.

Blockchain technologie kan worden gezien als distributed ledger technology. Als het ware een “kasboek” dat beheerd wordt door alle deelnemers. Het zijn de data transacties, gecombineerd met een unieke code op basis van de data, die worden vastgelegd in de block chain. De data zelf wordt niet in de blockchain opgeslagen. .