• Weegschaal ijktool
U bevindt zich hier: HomeWeegschaal ijktool

Weegschaal ijktool

weegschaalijktool 001 160 weegschaalijktool 002 160

Medische weegschalen dienen periodiek te worden geijkt. Hiervoor zijn wettelijk ijkprotocollen vastgelegd. In deze ijkprotocollen staat dat weegschalen met speciale ijkgewichten tot 150 kg dienen te worden geijkt. In de praktijk betekende dit dat servicemonteurs, die de ijkingen uitvoeren, met 150 kg aan gewichten zich moesten verplaatsen.

Umaco heeft hiervoor een weegschaal ijktool ontwikkeld. Een weegschaal hoeft niet meer met gewichten te worden belast. Het gewicht wordt met de weegschaal ijktool gegenereerd en deze wordt vervolgens met een zeer nauwkeurige krachtmeeting gecontroleerd.

weegschaalijktool 003 160